Om Shiatsu

Shiatsu är en avslappnande japansk massageform som, precis som akupunktur och zonterapi, har rötter i traditionell kinesisk medicin (TCM). Det är en långa tradition av hälsovård, med en mer förebyggande inställningen kring bergeppet hälsa, som sedan länge finns etablerad i den östasiatiska tradtionen.

Genom att visa på vad friskvård kan vara utifrån det perspektivet, hoppas jag kunna ge mottagaren en möjlighet att få en bredare förståelse av vad som behövs för att undvika ohälsa och i senare skede – sjukdom.

Shiatsu handlar mycket om självkännedom; att man lär sig lyssna på kroppens signaler och följa dem, för att därmed undvika ohälsa. Det är ju något vi kommit långt ifrån här, i vår del av välden. Där fungerar shiatsu väldigt bra, eftersom man under behandlingen ’guidas’ genom kroppens olika delar, och därmed riktas din uppmärksamheten inåt.

Enligt traditionell kinesisk medicin hänger energin i kropp och sinne ihop och påverkar varandra. När energiflödet (ki) är i balans och flödar fritt, i sin naturliga rytm, upplever vi att vi är i harmoni med oss själva och vår omgivning.

En långvarig obalans i kroppens energisystem kan på sikt ge upphov till olika symptom, t ex muskelsmärtor, att du känner dig trött och tom på energi, sömnbesvär, problem med matsmältning eller sjukdomar – eller i vårt sinne i form av exempelvis depression eller att vi känner oss mentalt ur balans.

En shiatsubehandlings syfte är att återställa balansen i kroppens energisystem.

Shiatsu förebygger sjukdomar och förbättrar kroppens självläkande förmåga. Behandlingen hjälper din kropp att släppa fysiska, psykiska och känslomässiga spänningar och ökar kroppens cirkulationsförmåga.

Genom regelbundna shiatsubehandlingar stärker du din kroppsmedvetenhet och upplever större välbefinnande, självinsikt och mental stabilitet.

I en trygg miljö, i en rofyld atmosfär, upplever du en djup avslappning, tystnad och kroppsnärvaro.

(av japanska ”shi”, finger, och ”atsu”, att trycka)